You are here

svarte hår på bakkroppspiss

Bakstussen er de bakerste ryggplatene på bakkroppen, dvs T4-T6 hos hunner og T4-T7 hos hanner. Bakstussen kan ha enkelte svarte hår innimellom hår av en annen dominerende farge.

There is currently no content classified with this term.