You are here

tungelengde

Lang tunge (venstre illustrasjonen): tungen er godt synlig og utgjør ofte mer enn halve kroppslengden og humlen oppsøker dype blomster for nektarinnsamling. Ses godt på levende individer i blomster, men kan være vanskelig å måle på døde individer. Langtungete arter har også lang hodeform. Kort tunge (høyre illustrasjon): tungen rekker ikke inn til nektaren i dype blomster men noen humlearter biter hull i blomsten for å nå inn til nektaren likevel. Korttungete arter har kort hodeform.

There is currently no content classified with this term.