You are here

rød

lapphumle

Takson: 

Lapphumla er en fjellart som av og til også går ned i lavlandet. I Sør-Norge er denne svært vanskelig å skille fra berghumle. Den nordnorske formen har karakteristiske fargetegninger. Merk kontrasten mellom bakstussen og de fremre bakkroppsleddene som har litt mørkere rødaktig farge.

berghumle

Takson: 

Berghumle er en fjellart som er mørk foran og rødlig på bakkroppen. Den kan også ha et gult kragebånd. Den er vanskelig å skille fra lapphumle og kan også forveksles med alpehumle og polarhumle.

alpehumle

Takson: 

Alpehumla er svart foran og oransjerød bak. Den er vanlig i fjellet men kan forveksles med andre fjellarter som polarhumle, berghumle og lapphumle.