You are here

gul

lynggjøkhumle

Takson: 

Lynggjøkhumla har et bredt gult kragebånd og skutellbånd, samt et gulaktig bånd på bakkroppen. Den varierer en del i fargetegningene og kan være vanskelig å skille fra andre gjøkhumler. Finnes mest i høyereliggende strøk.

lundgjøkhumle

Takson: 

Lundgjøkhumle er svært lik tregjøkhumle og markgjøkhumle, men har rødaktig bakstuss. Arten skal finnes i indre fjordstrøk på Vestlandet, men det finnes ingen nyere registreringer.

lapphumle

Takson: 

Lapphumla er en fjellart som av og til også går ned i lavlandet. I Sør-Norge er denne svært vanskelig å skille fra berghumle. Den nordnorske formen har karakteristiske fargetegninger. Merk kontrasten mellom bakstussen og de fremre bakkroppsleddene som har litt mørkere rødaktig farge.

hagehumle

Takson: 

Hagehumla er karakteristisk med sitt svært lange ansikt og lange tunge, noe som skiller den fra lynghumla som har samme fargemønster. Arten er ofte melanistisk og relativt vanlig der det er mye dype blomster.

fjellhumle

Takson: 

Fjellhumla er en stor art som forekommer i fjellbjørkeskogen og over tregrensa. Den har et karakteristisk fargemønster med varme, gulbrune fargebånd, men melanistiske individer kan minne om tyvhumle.

berghumle

Takson: 

Berghumle er en fjellart som er mørk foran og rødlig på bakkroppen. Den kan også ha et gult kragebånd. Den er vanskelig å skille fra lapphumle og kan også forveksles med alpehumle og polarhumle.

Pages