You are here

hvit

steingjøkhumle

Takson: 

Dronningene til steingjøkhumla er svært karakteristiske og som med sine mørke vinger virker veldig store. Det er den eneste gjøkhumla som er svart med rød bakstuss. Ikke uvanlig på Østlandet.

lys jordhumle

Takson: 

Lys jordhumle er en av våre vanligste humler som finnes overalt. Dronninger og arbeidere er umulig å skille fra kilejordhumle og kragejordhumle. Hannene kan trolig skilles fra andre jordhumler på at de har lys behåring på nesen.

lundgjøkhumle

Takson: 

Lundgjøkhumle er svært lik tregjøkhumle og markgjøkhumle, men har rødaktig bakstuss. Arten skal finnes i indre fjordstrøk på Vestlandet, men det finnes ingen nyere registreringer.

kragejordhumle

Takson: 

Kragejordhumla er umulig å skille fra lys jordhumle og kilejordhumle på fargemønster

kilejordhumle

Takson: 

Kilejordhumle er umulig å skille fra kragejordhumle og lys jordhumle på fargemønster. Det finnes ikke så mange registreringer fra Norge, men arten er muligens sterkt oversett.

gresshumle

Takson: 

Gresshumla finnes i lavlandet på Øst- og Sørlandet, og kan være vanskelig å skille fra de andre artene som er svarte med rød bakstuss.

enghumle

Takson: 

Enghumla er enten brunsvart med oransjerød bakstuss (melanistisk) eller har et lysegrått utseende. Dette er vår minste humle og den har en karakteristisk lys surrelyd. Den finnes i lavlandet på Øst- og Sørlandet.