You are here

når under mellomkroppen

lundhumle

Takson: 

Lundhumla er vanskelig å skille fra jordhumlene, men det gule båndet på bakkroppen er ofte brutt på midten. Arten kommer seint på sommeren og er særlig glad i blåklokke og geitrams.