You are here

bredt

hagegjøkhumle

Takson: 

Hagegjøkhumle er sosialparasitt på hagehumle. Den er ikke funnet i Norge men kan muligens forventes å finnes her. Ligner jordgjøkhumla, men er helt hvit bakerst på bakstussen. Sikker bestemming krever imidlertid genitalundersøkelse.

fjellhumle

Takson: 

Fjellhumla er en stor art som forekommer i fjellbjørkeskogen og over tregrensa. Den har et karakteristisk fargemønster med varme, gulbrune fargebånd, men melanistiske individer kan minne om tyvhumle.