You are here

lang

polarhumle

Takson: 

Polarhumla er en fjellart som kan forveksles med de svart og rødfargete artene. Den er på størrelse med alpehumle, men har litt lysere, mer rosa farge på bakkroppen som ikke går så langt fram som hos alpehumla.

lushatthumle

Takson: 

Lushatthumla med sin lange tunge er spesialist på tyrihjelm. Arten er lett å skille på fargetegningene der den brunoransje fargen kun brytes av hvit bakstuss og et svart bånd bak.

hagehumle

Takson: 

Hagehumla er karakteristisk med sitt svært lange ansikt og lange tunge, noe som skiller den fra lynghumla som har samme fargemønster. Arten er ofte melanistisk og relativt vanlig der det er mye dype blomster.

fjellhumle

Takson: 

Fjellhumla er en stor art som forekommer i fjellbjørkeskogen og over tregrensa. Den har et karakteristisk fargemønster med varme, gulbrune fargebånd, men melanistiske individer kan minne om tyvhumle.

alpehumle

Takson: 

Alpehumla er svart foran og oransjerød bak. Den er vanlig i fjellet men kan forveksles med andre fjellarter som polarhumle, berghumle og lapphumle.