You are here

kort

lynghumle

Takson: 

Lynghumla er en vanlig art særlig i områder med mye røsslyng. Den er relativt liten og har et gult skutellbånd og kort ansikt som skiller den fra henholdsvis jordhumlene og hagehumle.

lapphumle

Takson: 

Lapphumla er en fjellart som av og til også går ned i lavlandet. I Sør-Norge er denne svært vanskelig å skille fra berghumle. Den nordnorske formen har karakteristiske fargetegninger. Merk kontrasten mellom bakstussen og de fremre bakkroppsleddene som har litt mørkere rødaktig farge.

berghumle

Takson: 

Berghumle er en fjellart som er mørk foran og rødlig på bakkroppen. Den kan også ha et gult kragebånd. Den er vanskelig å skille fra lapphumle og kan også forveksles med alpehumle og polarhumle.