You are here

Habitat

Habitatene er inndelt i fire hovedtyper, lavland, fjell, skog og kyst. Dette siden flere av artene er karakteristiske for disse. Noen arter finnes i flere habitattyper og du kan velge alle aktuelle habitater i n√łkkelen.

There is currently no content classified with this term.