You are here

form på St6

St står for sternitt og er bakkroppsleddene (eller platene) på undersiden av humlen. St6 er det siste leddet helt ytterst på bakkroppspissen. Dette punktet brukes kun til å skille mellom markgjøkhumle og lynggjøkhumle. Se beskrivelse av formen på St6 under hver av disse to artene.

There is currently no content classified with this term.