You are here

form på skutellbånd

Skutell er bakre kant på oversiden av brystet og har ofte en annen farge enn resten av brystet. Skutellet vil da se ut som et farget bånd.

There is currently no content classified with this term.