You are here

farge på T1

T1 er den første ryggplaten på bakkroppen. T står for tergitt (ryggplate). Du kan velge flere aktuelle farger om du er usikker på hvilken farge det er.

There is currently no content classified with this term.