You are here

jordgjøkhumle

Takson: 

Dette er den vanligste av gjøkhumlene. Dronningen er stor med bredt kargebånd og svært glissen behåring på bakkroppen foran den hvite bakstussen. Gjøkhumlene er vanskelige å bestemme sikkert i felt.

Media: 

Bombus bohemicus - figurer

Norsk entomologisk forening (www.entomologi.no) har stilt Astrid Løkens illustrasjoner til disposisjon for Artsdatabanken.

Høyre bakbein hos jordgjøkhumle hunn (etter Løken 1985)
Bakkroppens bukledd hos jordgjøkhumle hunn (etter Løken 1985)
Høyre halvdel av penis hos jordgjøkhumle (etter Løken 1985)
Beskrivelse
Dronning og arbeidere: 

Dronningen er ganske stor (19 mm) og har svart mellomkropp med et bredt blekgult kragebånd. Den kan også ha noen lyse hår på skutell. På bakkroppen er T1 og T2 svart, men T1 kan ha lyse hår på sidene. T3 er også mest svart, men er hvit eller gulaktig på sidene. T4 er hvit og T5 er hvit på sidene og svart på midten. Den har tydelige lister på undersiden av bakstussen (St6) som nesten går sammen i bakre kant. 

Hanner: 

Hannen er meget variabel i fargemønster. Mellomkroppen er svart med et blekgult til beige kragebånd. Skutellbåndet er beigegult og av varierende bredde. På bakkroppen er T1 mer eller mindre beigegul. T2 er svart og T3 er svart med hvit til beigegul flekk på sidene. T4 er hvit og T5 og T6 er hvite med en smal svart flekk i midten. Melanisme forekommer. Disse hannene er svarte med hvitaktige hår på T5.

Utbredelse
Utbredelse: 

Jordgjøkhumla er utbredt over det meste av Europa og østover til Stillehavet. I Norge finnes den utbredt over hele landet nord til Nordreisa i Troms.

Biologi
Habitat: 

Forekommer over alt fra lavland til opp i fjellet.

Fenologi: 

Dronninger er registrert fra 14. mai til 11. august og hanner fra 24. juni til 29. september.

Bol: 

Den parasitterer lys jordhumle og overtar bolet til denne.

Bestemmelse
Forveksling med andre arter: 

Dronningen skilles fra den lignende tregjøkhumla og markgjøkhumla på at den er tydelig større. Den tydelige listen på undersiden av bakstussen hos jordgjøkhumla er den sikreste skillekarakteren fra disse to artene. Åkergjøkhumla har lignende lister som er mindre tydelig adskilt i bakre kant, men denne arten er helt forskjellig i fargemønster. Også praktgjøkhumla Bombus vestalis, (som er på spredning nordover, men som enda ikke er påvist i Norge) kan forveksles med jordgjøkhumla, men har gulere kragebånd og gule flekker på sidene av T3.

Hanner av jordgjøkhumler kan forveksles med hanner av de fleste andre gjøkhumler. Den eneste sikre karakteren er penis. Denne kan ligne på penis til åkergjøkhumla, men formen på volsella og penis valvae er forskjellig. Hanner av praktgjøkhumla kan også forveksles med jordgjøkhumler, men har gule flekker på sidene av T3. Dessuten har de noe forskjellig penis og sternite 8 (St8).

Forvekslingsarter
Forvekslingsarter: 
Hunner
Egenskaper: 
Farge » farge på mellomkropp » farge på kragebånd » gul
Farge » farge på mellomkropp » farge på skutell » svart
Farge » farge på T1 » svart
Farge » farge på T2 » svart
Farge » farge på T3 » hvit
Farge » farge på T3 » svart
Farge » farge på T4 » hvit
Farge » farge på T4 » gul
Farge » farge på T5 » hvit
Farge » farge på bakstuss » hvit
Morfologi » tungelengde » kort
Morfologi » midtre basitarsus » uten pigg
Morfologi » pollenkorg » nei
Hanner
Egenskaper: 
Habitat » kyst
Habitat » lavland
Habitat » skog
Habitat » fjell
Farge » farge på nese (clypeus) » svart
Farge » farge på mellomkropp » farge på kragebånd » gul
Farge » farge på mellomkropp » farge på kragebånd » svart
Farge » farge på mellomkropp » farge på skutell » hvit
Farge » farge på mellomkropp » farge på skutell » svart
Farge » farge på T1 » gul
Farge » farge på T1 » svart
Farge » farge på T2 » svart
Farge » farge på T3 » svart
Farge » farge på T4 » hvit
Farge » farge på bakstuss » hvit
Farge » farge på bakstuss » svart
Morfologi » form på skutellbånd » smalt
Morfologi » midtre basitarsus » uten pigg
Referanser
Referanse: