You are here

hagehumle

Takson: 

Hagehumla er karakteristisk med sitt svært lange ansikt og lange tunge, noe som skiller den fra lynghumla som har samme fargemønster. Arten er ofte melanistisk og relativt vanlig der det er mye dype blomster.

Media: 

Bombus hortorum - figurer

Norsk entomologisk forening (www.entomologi.no) har stilt Astrid Løkens illustrasjoner til disposisjon for Artsdatabanken.

Høyre midtre basitarsus hos hagehumle (etter Løken 1985)
Høyre baklegg hos hagehumle hann (etter Løken 1985)
Penis av hagehumle (etter Løken 1985)
Beskrivelse
Dronning og arbeidere: 

Dronningen er stor (18 mm) og langstrakt med langt og smalt hode. Mellomkroppen er rufsete behåret og er svart med et bredt gult kragebånd og et smalere gult bånd på skutell. Bakkroppen har et gult bånd på T1, T2 og T3 er svart og bakstussen er hvit. Denne humla har en meget lang tunge. Arbeidere ligner dronningen og er ganske store. Melanisme forekommer ofte hos hagehumle, særlig i de sørligste deler av Norge. I Rogaland er ca. 65 % av individene helt melanistisk. Frekvensen avtar nordover og melanisme er ikke påvist nord for Sør-Trøndelag. Melanistiske individene kan være helt svarte, men som oftest har de hvit bakstuss. 

Hanner: 

Hannene ligner dronningen.

Utbredelse
Utbredelse: 

Hagehumla er utbredt over hele Europa og gjennom deler av Asia øst til Stillehavet. I Norge er hagehumla funnet i hele landet nord til Troms.

Biologi
Habitat: 

Hagehumla er vanligst i lavlandet, men kan treffes helt opp i fjellskogen. Forekommer som navnet sier ofte i hager med dype blomster.

Fenologi: 

Dronninger er registrert fra 1. mai til 9. september, arbeidere fra 10. mai til 27. september og hanner fra 3. juli til 27. september.

Bol: 

Bolet plasseres under bakken, fra rett under overflata til 50 cm nede i jorda. Kolonien har 50-120 individer.

Bestemmelse
Forveksling med andre arter: 

Små arbeidere av hagehumle kan ligne på dronninger av lynghumle, da begge har et gult felt på midten, dannet av gult på skutell og T1. Men lynghumla kjennes på sin rundere form og korte hode med kort tunge. Den er vanligvis også mye mindre enn hagehumler. Melanistiske hagehumler kan forveksles med slåttehumler. Hagehumlas bakstuss er imidlertid oftest velavgrenset og hvit, mens slåttehumla har en mer randet beige bakstuss. Dessuten er mellomkroppen på slåttehumla korthåret og nesten snau på midten, mens hagehumla er langhåret og rufsete.

Forvekslingsarter
Forvekslingsarter: 
Hunner
Egenskaper: 
Farge » farge på mellomkropp » farge på kragebånd » gul
Farge » farge på mellomkropp » farge på skutell » gul
Farge » farge på T1 » gul
Farge » farge på T2 » svart
Farge » farge på bakstuss » hvit
Morfologi » hodeform » lang
Morfologi » tungelengde » lang
Morfologi » midtre basitarsus » med pigg
Morfologi » pollenkorg » ja
Hanner
Egenskaper: 
Habitat » lavland
Farge » farge på nese (clypeus) » svart
Farge » farge på mellomkropp » farge på kragebånd » gul
Farge » farge på mellomkropp » svart (hele mellomkroppen svart)
Farge » farge på mellomkropp » farge på skutell » gul
Farge » farge på T1 » gul
Farge » farge på T2 » svart
Farge » farge på bakstuss » hvit
Morfologi » hodeform » lang
Morfologi » midtre basitarsus » med pigg
Referanser
Referanse: