You are here

åkergjøkhumle

Takson: 

Åkergjøkhumle er en relativt vanlig art, særlig i kyststrøk, som tilhører gruppen av gjøkhumler med gult kragebånd og skutellbånd. Bakkroppen har ofte lite utpregete fargetegninger, men er gulaktig på sidene.

Media: 

Bombus campestris - figurer

Norsk entomologisk forening (www.entomologi.no) har stilt Astrid Løkens illustrasjoner til disposisjon for Artsdatabanken.

Bakkroppens bukledd hos åkergjøkhumle hunn (etter Løken 1985)
Høyre halvdel av penis hos åkergjøkhumle (etter Løken 1985)
Beskrivelse
Dronning og arbeidere: 

Dronningen er ganske stor (18 mm). På mellomkroppen har den et bredt gult til beigegult kragebånd og et skutellbånd av varierende bredde med samme farge. Bakkroppen er svart med gule flekker på sidene av T3, T4 og T5. Undersiden av bakstussen har tydelige lister på St6 som nesten går sammen i bakre kant. Helt svarte melanistiske individer forekommer.

Hanner: 

Hannene ligner på dronningen. Melanistiske individer forekommer.

Utbredelse
Utbredelse: 

Åkergjøkhumla er utbredt over det meste av Europa og østover til Stillehavet. I Norge er den funnet nord til Trondheim.

Biologi
Fenologi: 

Dronninger er registrert fra 22. mai til 1. august, hanner fra 3. juli til 4. oktober.

Bol: 

Åkergjøkhumla parasitterer åkerhumla.

Bestemmelse
Forveksling med andre arter: 

Dronningen kan forveksles med dronninger av lynggjøkhumle. Som hos denne er hele T4 gul og T5 svart. Undersiden av bakstussen er dessuten helt forskjellig.

Hannene kan også forveksles med hanner av lynggjøkhumle. Disse har imidlertid helt gul T4 i skarp grense mot svart T5. Melanistiske hanner av åkerhumle kan være helt svarte, men har ofte svake mørkebrune bånd på mellomkroppen og på sidene av de bakerste platene på bakkroppen, mens melanistiske jordgjøkhumler ofte har en del hvitt eller gult på sidene av mellomkroppen og på bakstussen. Forskjeller på penis er imidlertid den sikreste skillekarakteren. 

Forvekslingsarter
Forvekslingsarter: 
Hunner
Egenskaper: 
Farge » farge på mellomkropp » farge på kragebånd » gul
Farge » farge på mellomkropp » farge på skutell » gul
Farge » farge på T1 » svart
Farge » farge på T2 » svart
Farge » farge på T3 » gul
Farge » farge på T4 » gul
Farge » farge på T5 » gul
Farge » farge på bakstuss » gul
Morfologi » tungelengde » kort
Morfologi » midtre basitarsus » uten pigg
Morfologi » pollenkorg » nei
Hanner
Egenskaper: 
Habitat » lavland
Farge » farge på nese (clypeus) » svart
Farge » farge på mellomkropp » farge på kragebånd » gul
Farge » farge på mellomkropp » svart (hele mellomkroppen svart)
Farge » farge på mellomkropp » farge på skutell » gul
Farge » farge på T1 » svart
Farge » farge på T2 » svart
Farge » farge på T3 » hvit
Farge » farge på T3 » gul
Farge » farge på bakstuss » hvit
Morfologi » midtre basitarsus » uten pigg
Referanser
Referanse: