You are here

lushatthumle

Takson: 

Lushatthumla med sin lange tunge er spesialist på tyrihjelm. Arten er lett å skille på fargetegningene der den brunoransje fargen kun brytes av hvit bakstuss og et svart bånd bak.

Media: 

Bombus consobrinus - figurer

Norsk entomologisk forening (www.entomologi.no) har stilt Astrid Løkens illustrasjoner til disposisjon for Artsdatabanken.

Høyre nedre del av hodet hos lushatthumle hunn (etter Løken 1985)
Beskrivelse
Dronning og arbeidere: 

Dronningen av lushatthumle er stor og har brunoransje mellomkropp og T1 og T2 på bakkroppen. T3 er svart, mens T4 og T5 er gråaktig med innslag av noen svarte hår. Arbeidere og hanner ligner på dronningen, men er mindre. 

Hanner: 

Hannene ligner hunnene og har mørk nese.

Utbredelse
Utbredelse: 

Utbredelsen av lushatthumla samsvarer svært godt med utbredelsen av tyrihjelm (Aconitum lycoctonum). Den finnes i Fennoskandia og østover til Stillehavskysten. I Norge er utbredelsen nær identisk med utbredelsen av tyrihjelm, fra Østfold og indre deler av Aust-Agder nordover til Skånland i Troms.

Biologi
Habitat: 

Forekommer i skog og eng med forekomster av tyrihjelm fra lavlandet og opp i fjellskogen.

Fenologi: 

Dronninger er registrert fra 29. mai til 16. august, arbeidere fra 17. juni til 27. august og hanner fra 21. juli til 26. august.

Bol: 

Lite er kjent om biologien.

Bestemmelse
Forveksling med andre arter: 

Lushatthumla kan ikke forveksles med noen annen norsk humle. Den har en unik fargekombinasjon. De kjennes dessuten på at de har spesialisert seg på å utnytte blomster av tyrihjelm (lushatt). De har så lang tunge at de når fram til nektaren når de kryper inn i blomsten av denne planten.

Forvekslingsarter
Hunner
Egenskaper: 
Farge » farge på mellomkropp » farge på kragebånd » oransje
Farge » farge på mellomkropp » farge på kragebånd » brun
Farge » farge på mellomkropp » farge på skutell » oransje
Farge » farge på mellomkropp » farge på skutell » brun
Farge » farge på T1 » oransje
Farge » farge på T1 » brun
Farge » farge på T2 » oransje
Farge » farge på T2 » brun
Farge » farge på bakstuss » grå
Morfologi » hodeform » lang
Morfologi » tungelengde » lang
Morfologi » midtre basitarsus » uten pigg
Morfologi » pollenkorg » ja
Hanner
Egenskaper: 
Habitat » skog
Farge » farge på nese (clypeus) » svart
Farge » farge på mellomkropp » farge på kragebånd » oransje
Farge » farge på mellomkropp » farge på kragebånd » brun
Farge » farge på mellomkropp » oransje (hele mellomkroppen oransje)
Farge » farge på mellomkropp » brun (hele mellomkroppen brun)
Farge » farge på mellomkropp » farge på skutell » oransje
Farge » farge på mellomkropp » farge på skutell » brun
Farge » farge på T1 » oransje
Farge » farge på T1 » brun
Farge » farge på T2 » oransje
Farge » farge på T2 » brun
Farge » farge på bakstuss » grå
Morfologi » hodeform » lang
Morfologi » midtre basitarsus » uten pigg
Referanser
Referanse: