You are here

alpehumle

Takson: 

Alpehumla er svart foran og oransjerød bak. Den er vanlig i fjellet men kan forveksles med andre fjellarter som polarhumle, berghumle og lapphumle.

Media: 

Bombus alpinus - figurer

Norsk entomologisk forening (www.entomologi.no) har stilt Astrid Løkens illustrasjoner til disposisjon for Artsdatabanken.

Figur 1. Volsella av alpehumle sett fra ventralsiden (etter Løken 1985)
Figur 2. Basitarsus av alpehumle (etter Løken 1985)
Figur 3. Penis av alpehumle (etter Løken 1985)

Humlehode - figur

Norsk entomologisk forening (www.entomologi.no) har stilt Astrid Løkens illustrasjoner til disposisjon for Artsdatabanken.

Skjematisk illustrasjon av humlehode
Beskrivelse
Dronning og arbeidere: 

Dronningen av denne humla er stor (> 20 mm) med svart hode og mellomkropp. Bakkroppen er svart på første ledd T1 og den er oransjerød på T2 og bakover. De kan unntaksvis ha noen få svarte hår helt framme på kanten av T2. Sent på sommeren kan de være blekere i fargen på bakkroppen, og kan da lett forvekles med polarhumle. Arbeidere ligner dronningen.

Hanner: 

Hannene ligner dronningen. Men av og til kan hanner ha enkelte gule hår på krage og skutell. Nesen er svart.

Utbredelse
Utbredelse: 

Alpehumla er utbredt i Fennoskandia, på Kola og i Alpene. I Norge er den funnet fra nord i Rogaland til Finnmark opp til 1400 m.o.h.

Biologi
Habitat: 

Vanlig i fjellet. Treffes av og til i lavlandet langs kysten.

Fenologi: 

Det er registrert dronninger fra 8. mai til 28. august, arbeidere fra 19. juni til 28. august og hanner fra 12. juli til 4. september.

Bol: 

Bolet til alpehumla plasseres som oftest i et gammelt smågnagerbol under bakken. Kolonien består av 100-150 dyr i Alpene. Et bol fra Sør-Norge fikk fram 67 avkom, 18 arbeidere og 49 kjønnsindivider (Løken 1973).

Bestemmelse
Forveksling med andre arter: 

Alpehumla kan forveksles med polarhumla. Tidlig på sommeren før de blekes, kan dronninger lett bestemmes på den mørke oransjerøde fargen på bakkroppen. Senere på sommeren blir de mer like i farge og en trenger å se på andre karakterer. Overflata av legg (tibia) og basitarsus på bakbeina er glinsende hos alpehumla og mye mattere hos polarhumla. Arbeidere av de to artene har også likt fargemønster og er ofte umulig å bestemme. Disse kan dessuten lett forveksles med dronninger av lapphumle og berghumle som kan ha samme størrelse og fargemønster. En kan skille disse artene fra arbeidere av alpehumle på at alpehumla har litt lengre ansikt. Dette kan måles ved at det er lengre avstand mellom øyet og basis av kjeven enn bredden av kjeven (a>b på illustrasjon av humlehode). Dessuten er formen på kjevene litt forskjellig. Alpehumla og polarhumla har mer konveks form på munnskjoldet (clypeus) enn lapphumle og berghumle. Hanner av alpehumle kan best skilles fra hanner av polarhumle på formen av volsella i genitaliene (figur 1).

Forvekslingsarter
Forvekslingsarter: 
Hunner
Egenskaper: 
Farge » farge på mellomkropp » farge på kragebånd » svart
Farge » farge på mellomkropp » farge på skutell » svart
Farge » farge på T1 » svart
Farge » farge på T2 » rød
Farge » farge på bakstuss » rød
Morfologi » hodeform » lang
Morfologi » tungelengde » kort
Morfologi » midtre basitarsus » uten pigg
Morfologi » pollenkorg » ja
Hanner
Egenskaper: 
Habitat » fjell
Farge » farge på nese (clypeus) » svart
Farge » farge på mellomkropp » farge på kragebånd » svart
Farge » farge på mellomkropp » svart (hele mellomkroppen svart)
Farge » farge på mellomkropp » farge på skutell » svart
Farge » farge på T1 » svart
Farge » farge på T2 » rød
Farge » farge på bakstuss » rød
Morfologi » hodeform » lang
Morfologi » midtre basitarsus » uten pigg
Referanser