You are here

Praktiske tips for de som vil studere humler

Humler kan fanges med en insekthåv og forsiktig overføres til et lite glass for nærmere studie. De bør ikke oppevares der i mer enn 15 minutter, helst kortere. En bør unngå å legge glasset i sollys. En bør ikke ta livet av dronninger om våren, særlig ikke av de fåtallige artene. Dersom en ikke klarer å artsbestemme en humledronning om våren i felt på fargemønsteret, kan en komme tilbake senere på sommeren og samle inn en arbeider eller hanner. Arbeidere kan bestemmes på ”sting sheath” og hanner på genitalier.

Omtalte takson