You are here

Rødlistete humler

Det er seks humlearter som er rødlistet i Norge, og tre av dem er truet. For nærmere informasjon, sjekk Rødlista for arter 2010.

Omtalte takson