You are here

Jordhumler

Jordhumlene nevnes ofte som en enhetlig gruppe av arter. Fem arter inkluderes i denne benevningen.

Omtalte takson