You are here

Artsbestemmelse av humler

For å bestemme en humle til art er det ofte god hjelp i å avgjøre hvilket kjønn den tilhører og om det er en sosial humle eller en gjøkhumle. Ofte er dette mulig å avgjøre når vi ser en humle sitte i en blomst. Tidlig om våren er det bare dronninger vi ser, og senere kan vi bestemme humler til dronninger og arbeidere på at de samler pollen i pollenkurvene sine på bakbeina. Det er det bare sosiale humler som gjør. Bakre leggbein hos dem er brede og flate og har stive lange hår bare på kantene, som danner en pollenkurv. Gjøkhumledronningene bestemmes ved at de har mer glissen behåring og derfor ser mer glinsende ut. Bakre leggbein hos dem er smalere og med konveks overflate som har behåring over alt. De mangler pollenkurver.

Senere på sommeren dukker hannhumlene opp. Hos sosiale humler har hannene en annen atferd enn hunnhumlene ved at de ikke deltar i matsanking til kolonien. De virker ofte dorske der de sitter på blomstene og vifter med beina når de blir berørt. Hannhumler er ofte umulig å bestemme bare på fargemønster, da de hos mange arter er svært variable. Derfor er studie av genitalier på døde individer den sikreste måten å bestemme dem på.

Se illustrasjoner av humlens anatomi med navn på kroppsdeler som har betydning for artsbestemmelsen.

Mellomkropp er synonymt med bryst. Skutell er bakre kant av brystet. Bakkroppen består av tergittplater (T1-T6) på ryggsiden og sternittplater (St1-St6) på undersiden.

Omtalte takson