You are here

Kartlegging av humler i Norge

Kunnskapen om norske humler er unik gjennom arbeidene til Astrid Løken på 1960- og 1970-tallet (Løken 1973, 1984). Vi har derfor en solid basis for å vurdere endringer i humlefaunaen i Norge. Se Ødegaard et al. (2010b) for en statusoversikt over norske humler. I forbindelse med den nasjonale satsningen Naturindeks for Norge ble det startet omfattende humlekartlegging i Østfold og Vestfold i 2009 (Öberg et al. 2010), og utvidet til Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag i 2010 (Öberg et al. 2011).

Omtalte takson