You are here

Fiender

Humler er bytte for forholdsvis få predatorer. De fleste edderkoppspinn er for spinkle til å fange humler. Noen edderkopper som sitter gjemt i blomster kan derimot fange humler. Fugler unngår som regel humler på grunn av giftbrodden, men særlig tornskate og fluesnappere kan ta humler. Det er også observert at meiser og steinskvett har tatt humler. Grevling, mår, mink, rev, mus og spissmus kan også ta humler. Grevlingen er kjent for å grave opp humlebol.

En del insektarter er kjent for å være parasitter på humler. Noen parasittiske flueslekter legger sine egg i humlebol. Deres larver lever på humlens larver og pupper. Det finnes også et stort antall virus, bakterier, sopp, protozoer, midd og rundormer som er tilknyttet humler. En ny amerikansk undersøkelse har vist at noen humlearter har gått tilbake med opptil 96 % i løpet av de siste 20 år. En medvirkende årsak er trolig den parasittiske soppen Nosema bombi (Microsporidia).

Omtalte takson