You are here

Systematikk

Humlenes fylogenetiske tre er basert på DNA-analyser av fem gener (Cameron mfl. 2007). Denne analysen viste at det var uriktig å skille gjøkhumlene ut som en egen slekt Psithyrus. Den blir nå behandlet som en av verdens 15 underslekter av humler, hvorav 10 er representert i Norge. Kunnskap om artenes slektskap er nyttig for å forutsi trekk ved deres biologi når dette er kjent hos nærstående arter. Langtungete humler hører hjemme i underslektene Thoracobombus, Megabombus og Subterraneobombus. Dette er også humlene som tilhører lommebyggerne (pocket makers), den mest primitive form for yngelpleie (se nærmere omtale under sosiale humler). Det er grunn til å anta at alle artene i disse underslektene gjør det, selv om deres yngelpleie enda ikke er beskrevet.

Omtalte takson