You are here

Arter i Norge

Mange humlearter har gått sterkt tilbake både i Europa og Nord-Amerika som følge av omfattende omlegging i landbruket de siste 100 år. Se Ødegaard et al. (2010b) for mer stoff om humlenes tilbakegang. På verdensbasis finnes det ca. 250 humlearter, mens vi har 34 arter i Norge. Det er ikke mange organismegrupper der nesten 14 % av verdens arter finnes hos oss, og vi bør derfor ta et spesielt ansvar for å bevare slike nordlige grupper som humlene i Norge. Våre 34 humlearter er:

Omtalte takson