You are here

Gjøkhumler

Vi har sju arter ekte gjøkhumler i Norge. De tilhører underslekten Psithyrus som tidligere ble regnet som en egen slekt. Disse humlene er sosiale parasitter og mangler arbeidere. De overtar bolet til en sosial humleart, dreper dronningen der og legger egg. Vertens arbeidere steller egg og larver, som bare utvikler seg til dronninger og hanner. Vi har enda en sosialparasittisk humleart, tundrahumlen. Den mangler også egne arbeidere, og overtar bolet av alpehumle, polarhumle eller fjellhumle. Tundrahumla regnes likevel blant de sosiale humlene. Våre sju gjøkhumler er:

Omtalte takson