You are here

Om humler - referanser

Bibliografi: 
Benton, T. 2009. The bumblebees of Essex. - Lopinga Books, Wimbish. (204 s.).
Cameron, S. A., Hines, H. M. og Williams, P. H. 2007. A comprehensive phylogeny of the bumble bees (Bombus).Biological Journal of the Linnean Society 91: 161-188.
Dramstad, W. 1996. Der humlene fremdeles surer. FAGnytt Naturforvaltning 3 (4): 1-4.
Dupont, Y.L og Madsen, H.B. 2010. Humlebier. Natur og Museum 49(1): 1-36.
Edwards, M. og Williams, P. H. 2004. Where have all the bumblebees gone, and could they ever return? - Brit. Wildl. June: 305-312.
Fjellstad, W., Norderhaug, A. og Ødegaard, F. 2008. Tidligere og nåverende jordbruk – Miljøforhold og påvirkninger på rødlistearter. - Artsdatabanken, Norge. (http://www.artsdatabanken.no/ArticleList.aspx?m=6&amid=3217. Lastet ned 09.11.09.
Frankham, R., Ballou, J. D. og Briscoe, D. A. 2002. Introduction to conservation genetics. -- Cambridge Univ. Press, Cambridge, UK.
Free, J. B. og Williams, I. H. 1976. Pollination as a factor limiting the yield of field beans (Vivia faba L.). J. Agric. Sci. 87: 395-99.
Free, J. B. og Ferguson, A. W. 1986. Foraging of bees on oil-seed rape (Brassica napus L.) in relation to the flowering of the crop and pest control. - J. Agric. Sci. 94: 151-54.
Goulson, D. 2003A. Bumblebees: Behaviour and Ecology. - Oxford Univ. Press, Oxford, UK. (235 s.).
Goulson, D. 2003B. Conserving wild bees for crop pollination. - Int. J. Food Agric. Environ. 1: 142-44.
Goulson, D., Hanley, M. E., Darvill, B., Ellis, J. S. og Knight, M. E. 2005. Causes of rarity in bumblebees. - Biol. Conserv. 122: 1-8.
Goulson, D., Lye, G. C. og Darvill, B. 2008. Decline and conservation of bumble bees. - Annu. Rev. Entomol. 53: 191-208.
Greigsmith, P. W., Thompson, H. M. N., Hardy, A. R., Bew, M. H., Findlay, E. og Stevenson, J. H. 1994. Incidents of poisoning of honeybees (Apis mellifera) by agricultural pesticids in Great Britain, 1981-1991. - Crop Prot. 13: 567-81.
Grixti, J. C., Wong, L. T., Cameron, S. A. og Favret, C. 2009. Decline of bumble bees (Bombus) in the North American Midwest. - Biol. Conserv. 142: 75-84.
Holmström, G. 2007. Humlor – alla Sveriges arter. Så känner du igjen dem I naturen – och i trädgården. - Brutus Östlings Bokförlag, Stockholm. (159 s.).
Kearns, C. A. og Thomson, J. D. 2001. The natural history of bumblebees, a sourchebook for investigations. - University Press of Colorado, Boulder. (130 s.).
Kosior, A., Celary, W., Olejnikzak, P., Fijal, J., Krol, W. m.fl. 2007. The decline of the bumble bees and cuckoo bees (Hymenoptera: Apidae: Bombini) of western and central Europe. - Oryx 41: 79-88.
Kremen, C., Williams, N. M. og Thorp, R. W. 2002. Crop pollination from native bees at risk from agricultural intensification. - Proc. Natl. Acad. Sci. USA 99: 16812-16.
Løken, A. 1973. Studies on Scandinavian bumble bees (Hymenoptera, Apidae). - Norsk ent. Tidsskr. 20: 1-218.
Løken, A. 1984. Scandinavian species of the genus Psithyrus Lepeletier (Hymenoptera: Apidae) - Ent. Scand. Suppl. 23: 1-45.
Memmott, J., Waser, N. M. og Price, M. V. 2004. Tolerance of pollination networks to species extinctions. - Proc. R. Soc. London Sci. Ser. B 271: 2605-11.
Nybø, S., Skarpaas, O., Framstad, E., og Kålås, J.A. 2008. Naturindeks for Norge – forslag til rammeverk. - nina rapport 347. (68 s.).
Rasmont, P. 1984. Les bourdons du genre Bombus Latreille sensu stricto en Europe occidentale et centrale. (Hymenoptera, Apidae). - Spixiana 7: 135-160.
Rasmont, P. og Mersch, P. 1988. Premiere estimation de la derive faunique chez les bourdons de la Belgique (Hymenoptera, Apidae). - Ann. Soc. R. Zool. Belg. 118: 141-147.
Williams, P. H. 1986. Environmental change and the distributions of British bumble bees (Bombus Latr.). - Bee World 67: 50-61.
Williams, P. H. og Osborne, J. L. 2009. Bumblebee vulnerability and conservation world-wide. - Apidologie 17: 1-21.
Öberg, S., Gjershaug, J. O., Certain, G. og Ødegaard, F. 2010. Utvikling av metodikk for arealrepresentativ overvåking av utvalgte invertebratgrupper. Pilotprosjekt Naturindeks for Norge. NINA Rapport 555, 50 s.
Öberg, S., Gjershaug, J. O., Diserud, O. og Ødegaard, F. 2010. Videreutvikling av metodikk for arealrepresentativ overvåking av dagsommerfugler og humler. Pilotprosjekt Naturindeks for Norge. NINA Rapport 663, 56 s.
Ødegaard, F., Gjershaug, J.O. og Mjelde, A. 2010a. Forslag til norske navn på humler.- Insekt-Nytt 35(1): 19-24.
Ødegaard, F., Gjershaug, J.O., Öberg, S. og Mjelde, A. 2010b. Status for humler (Hymenoptera, Apidae, Bombus spp.) i Norge 2010. Fauna 62: 94-104.