You are here

Jan Ove Gjershaug

Jan Ove Gjershaug er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).