You are here

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen naturforskning. Deres kompetanse utøves gjennom forskning, overvåking og konsekvensutredninger.