You are here

praktgjøkhumle

Takson: 

Praktgjøkhumle er sosialparasitt på mørk jordhumle. Arten er foreløpig ikke funnet men forventes å kunne finnes i Norge som et resultat av ekspansjon hos verten. Arten ligner jordgjøkhumle, men har et tydelig gult bånd midt på bakkroppen i sterk kontrast til den hvite bakstussen.

Beskrivelse
Utbredelse
Utbredelse: 

Praktgjøkhumle er ikke funnet i Norge.

Biologi
Bestemmelse
Forvekslingsarter
Hunner
Egenskaper: 
Farge » farge på mellomkropp » farge på kragebånd » gul
Farge » farge på mellomkropp » farge på skutell » gul
Farge » farge på T1 » svart
Farge » farge på T2 » svart
Farge » farge på T3 » gul
Farge » farge på T4 » hvit
Farge » farge på T5 » hvit
Farge » farge på bakstuss » hvit
Morfologi » tungelengde » kort
Morfologi » midtre basitarsus » uten pigg
Morfologi » pollenkorg » nei
Hanner
Egenskaper: 
Habitat » lavland
Farge » farge på nese (clypeus) » svart
Farge » farge på mellomkropp » farge på kragebånd » gul
Farge » farge på mellomkropp » farge på skutell » svart
Farge » farge på T1 » gul
Farge » farge på T1 » svart
Farge » farge på T2 » svart
Farge » farge på T3 » gul
Farge » farge på bakstuss » hvit
Morfologi » midtre basitarsus » uten pigg
Referanser