Artsdatabanken

Om

Om tjenesten

Humlenøkkelen er foreløpig i en beta-versjon. Med "beta" mener vi at denne tjenesten er under utvikling, og at det vil skje endringer og forbedringer i tiden fremover. For at verktøyet skal bli så bra som mulig, gir vi deg nå mulighet til å teste løsningen. Vi vil gjerne at du gir oss tilbakemelding med forslag til forbedringer. Vi ønsker etter hvert å utvide tjenesten til også å inneholde bestemmelsesverktøy og informasjon om andre arter og artsgrupper. Så følg med etter hvert som tjenesten utvikles og fylles med innhold.
Les mer om tjenesten

Utvalgt art

Hagehumle dronning

Bombus hortorum

hagehumle

Hagehumla er karakteristisk med sitt svært lange ansikt og lange tunge, noe som skiller den fra lynghumla som har samme fargemønster. Arten er ofte melanistisk og relativt vanlig der det er mye dype blomster.

BETA

Med "Beta" mener vi at denne tjenesten er under utvikling, og at vi har valgt å gjøre den tilgjengelig for et utvalg brukere for testing, uten at dette krever innlogging.

Tjenesten vil kontinuerlig bygges ut i løpet av 2011, og vi regner med at den vil gjøres alment tilgjengelig innen årets utløp.

Bilder

Større

Term

Referanse

Profil